Các cậu biết gì không ? Họ nói rằng việc xây dựng nhóm trong tháng này là Wowwwww Trong giấc mơ ý Xin có nghĩa là “Xin Du quận” Ma có nghĩa là “Làng ma jia” Tai Nghĩa là “Tai Ping Creek” Không có máy bay, nhưng cung cấp cho cậu 2 con gà Chúc vui vẻ Nhanh lên Anh ấy gần đây, nhanh lên, nhanh lên Đóng cửa, đóng cửa Lái xe, lái xe ….. Đợi chút.. Chờ tôi